Voor- en naschoolse opvang

Er is voorschoolse opvang in de school vanaf 07.30 u. en naschoolse opvang tot 17.15 u. Vanaf 8.20 u. is de school vrij open.
Voor de voorschoolse opvang betaalt men € 1,10 per begonnen half uur en vanaf het tweede kind van eenzelfde gezin € 0,82.
De naschoolse opvang is gratis tot 15.45 u.
Men betaalt
€ 1,10 tot 16.15 u.
€ 2,20 tot 16.45 u.
€ 3,30 tot 17.15 u.
Op woensdag is er geen naschoolse opvang. Er is toezicht tot 12.15 u.  Wij vragen om je stipt aan dit einduur te houden. Kinderen die dan nog niet afgehaald zijn, worden naar de Landelijke Kinderopvang gebracht.

Naast de voor- en naschoolse opvang in onze school is er ook de ‘Landelijke Kinderopvang vzw‘ in de Karel Boomstraat 44. Zij organiseren buitenschoolse opvang van 7.00 u tot 18.30 u. Ook op woensdagnamiddagen en op vakantiedagen kan je er terecht. Voor meer informatie: 03/314 68 00.