Middagopvang

Er is de mogelijkheid om op school te blijven eten.  Bij hun meegebrachte boterhammen kunnen de kinderen naar keuze water, melk of bruiswater  drinken.  Tussen de herfst- en krokusvakantie bieden we verse soep aan.   Blijven eten kost € 1,17 (incl. toezicht: € 0,82).

Kleuterschool
De jongste kleuters eten in het eet- en rustklasje waar ze nadien kunnen blijven om even een dutje te doen. Uit ervaring weten we dat het voor de allerkleinsten aangenamer is als ze thuis kunnen eten.
De oudste kleuters eten in een afgescheiden deel van de refter.

Lagere school
De kinderen eten in 2 groepen in de refter.