Hoe inschrijven?

Kennismaken en inschrijven

Je bent tijdens elke schooldag of na afspraak welkom om kennis te maken met onze school en/of  uw kind in te schrijven. (03/314 84 44).

Onthaalklas
Als kinderen 2 jaar en 6 maanden geworden zijn, mogen ze naar school komen op de eerste dag na het volgende verlof en op 1 februari. Vooraf krijgen de ouders en de kleuters samen de gelegenheid om kennis te maken met de juf en het klasje.

Wanneer uw kindje naar school mag komen en wanneer de onthaaldag voorzien is, vind je in onderstaande tabel:

Geboortedatum Onthaalvoormiddag Eerste schooldag
tot 29.11.2014 17.05.2017 29.05.2017 (na O.H.Hemelvaart)
tot 01.03.2015 07.06.2017 01.09.2017
tot 06.05.2015 25.10.2017 06.11.2017 (na de herfstvakantie)
tot 08.07.2015 20.12.2017 08.01.2018 (na Nieuwjaar)
tot 01.08.2015 24.01.2018 01.02.2018
tot 19.08.2015 24.01.2018 19.02.2018 (na de krokusvakantie)
tot 16.10.2015 28.03.2018 16.04.2018 (na de paasvakantie
tot 14.11.2015 02.05.2018 14.05.2018 (na O.H.Hemelvaart)
tot 01.03.2015 13.06.2018 01.09.2018

Tijdens de onthaalvoormiddagen komen de ouders met hun kleuter tegen half tien naar het klasje van juf Inn. Daar spelen de kleuters onder het toeziend oog van de juf en hun ouders. Zij kunnen dan meteen kennismaken, elkaar informatie geven en vragen stellen. Na de voormiddagspeeltijd geeft de directeur een rondleiding in de school. We bezoeken het eet- en rustklasje waar de kleinste kleuters tijdens de middag een dutje kunnen doen, de voor- en naschoolse opvang, de grote turnzaal, … . Daarbij wordt informatie gegeven en worden uw vragen beantwoord.

Enkele weken na de instap nodigen we de ouders van de nieuwe kleuters uit in ons oudercafé. We tonen dan een opname waarbij ze hun eigen kleuter in actie zien. Tegelijkertijd kunnen de ouders en de juf hun eerste ervaringen delen.

Andere inschrijfmomenten
Wil je kennis maken met onze school, je juf of meester en je nieuwe vriendjes? Kom dan naar onze opentuindag 25 augustus 2017 van 14u tot 15u. Er is dan ook gelegenheid tot inschrijven.

Ook tijdens het schoolfeest op zondag 22 april 2018 is er gelegenheid tot inschrijven.

In de zomervakantie 2017 kunt u uiteraard ook terecht voor inschrijvingen:
tot en met 6 juli 2017, tussen 09.30 u. en 12 u.
en vanaf 18 augustus 2017, tussen 09.30 u. en 12 u.,
en na telefonische afspraak (03/314.84.44).