Hoe inschrijven?

Kennismaken en inschrijven

Je bent tijdens elke schooldag of na afspraak welkom om kennis te maken met onze school en/of  uw kind in te schrijven. (03/314 84 44).

Onthaalklas
Als kinderen 2 jaar en 6 maanden geworden zijn, mogen ze naar school komen op de eerste dag na het volgende verlof en op 1 februari. Vooraf krijgen de ouders en de kleuters samen de gelegenheid om kennis te maken met de juf en het klasje.

Wanneer uw kindje naar school mag komen en wanneer de onthaaldag voorzien is, vind je in onderstaande tabel:

  Geboortedatum Onthaalvoormiddag Eerste schooldag
tot 11.09.2016 27.02.2019 11.03.2019 (na de krokusvakantie)
tot 23.10.2016 03.04.2019 23.04.2019 (na de paasvakantie)
tot 03.12.2016 22.05.2019 03.05.2019 (na O.H. Hemelvaart)
tot 01.03.2017 12.06.2019 en 28.08.2019 01.09.2019
tot 04.05.2017 23.10.2019 04.11.2019 (na de herfstvakantie)
tot 06.07.2017 18.12.2019 06.01.2020 (na Nieuwjaar)
tot 03.08.2017 29.01.2020 03.02.2020
tot 02.09.201712.02.202002.03.2020 (na de krokusvakantie)
tot 20.10.201701.04.202020.04.2020 (na de paasvakantie)
tot 25.11.201713.05.202025.05.2020 (na O.H. Hemelvaart)
tot 01.03.201710.06.202001.09.2020

Tijdens de onthaalvoormiddagen komen de ouders met hun kleuter tegen half tien naar het klasje van juf Inn en juf Ditte. Daar spelen de kleuters onder het toeziend oog van de juf en hun ouders. Zij kunnen dan meteen kennismaken, elkaar informatie geven en vragen stellen. Na de voormiddagspeeltijd geeft de directeur een rondleiding in de school. We bezoeken het eet- en rustklasje waar de kleinste kleuters tijdens de middag een dutje kunnen doen, de voor- en naschoolse opvang, de grote turnzaal, … . Daarbij wordt informatie gegeven en worden uw vragen beantwoord.

Enkele weken na de instap nodigen we de ouders van de nieuwe kleuters uit in ons oudercafé. We tonen dan een opname waarbij ze hun eigen kleuter in actie zien. Tegelijkertijd kunnen de ouders en de juf hun eerste ervaringen delen.

Andere inschrijfmomenten
Wil je kennis maken met onze school, je juf of meester en je nieuwe vriendjes? Kom dan naar onze opentuindag 29 augustus 2018 van 14u tot 15u. Er is dan ook gelegenheid tot inschrijven.

Ook tijdens het schoolfeest op zaterdag 11 mei 2019 is er gelegenheid tot inschrijven.

In de zomervakantie 2018 kunt u uiteraard ook terecht voor inschrijvingen:
tot en met 6 juli 2018, tussen 09.30 u. en 12 u.
en vanaf 20 augustus 2018, tussen 09.30 u. en 12 u.,
en na telefonische afspraak (03/314.84.44).